Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Huy hiệu giám mục Việt Nam


TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

"Người phải lớn lên"
Tổng Giám mục - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

"Phục vụ trong Đức Ái"
Giám mục phụ tá - Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh

"Tình thương và sự sống"
Giám mục BẮC NINH - Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J.
 "Ngài yêu họ đến cùng
Giám mục phó  Bùi Chu - Đức Cha Toma Aquino Vũ Đình Hiệu."Sự thật trong yêu thương"
Giám mục HƯNG HÓA - Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất

"Phục Vụ Trong Niềm Vui Và Hy Vọng"
Giám mục HẢI PHÒNG - Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên
"Ðến với muôn dân"Giám mục LẠNG SƠN và CAO BẰNG - Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân
"Hiệp thông - phục vụ"
Giám mục PHÁT DIỆM - Đức Cha Giuse Nguyễn Năng

 "Xin cho họ nên một"
Giám mục THANH HÓA - Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

 "Sự Thật và Tình Yêu"
Giám mục VINH
- Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP
TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ


"Như một người phục vụ"
Tổng Giám mục  - Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

"Hãy bước theo Thần khí"
Giám mục BAN MÊ THUỘT - Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản
 


"Trời mới đất mới"
Giám mục ĐÀ NẴNG - Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri
 "Cha chúng con"
Giám mục KON TUM - Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh"Ngài đã yêu thương họ đến cùng"
Giám mục NHA TRANG - Đức Cha Giuse Võ Đức Minh
“Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” 
Giám mục QUY NHƠN - Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi

 TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN


"Như Thầy yêu thương" 
Tổng giám mục - Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
[DGMKham.jpg]

"Hãy theo Thầy" 
Giám mục phụ tá - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

"Hiền lành và khiêm nhượng"
 Giám mục BÀ RỊA - Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm

"Ðến với muôn dân" 
Giám mục CẦN THƠ - Đức Cha Stephanus Tri Bửu Thiên
"Xin vâng"
Giám mục ĐÀ LẠT - Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương
"Ðể tất cả nên một" 
Giám mục LONG XUYÊN - Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu
"Chúa là nguồn vui của con"
Giám mục MỸ THO - Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc

"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi"

 Giám mục PHAN THIẾT - Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống
 "Ngài Phải Lớn Lên"
Giám mục PHÚ CƯỜNG - Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước
"Hành trình trong đức ái"Giám mục VĨNH LONG - Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân
"Tất cả vì tình yêu Ðức Kitô"
Giám mục XUÂN LỘC - Đức Cha Đôminicô Nguyễn Chu Trinh
"Này là mình Thầy"
Giám mục phụ tá XUÂN LỘC - Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo 
  Giám mục Việt Nam tại nước ngoài
Ðức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu
Giám Mục Phụ Tá
Tổng Giáo Phận Toronto, Ontario, Canada
 
 Khẩu Hiệu : "Thầy Ở Cùng Các Con"
Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương
Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange
California, Hoa Kỳ


 Khẩu Hiệu : "Anh em không còn là người xa lạ"
Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long. OFM conv
Giám Mục Hiệu tòa Thala Giám mục  Phụ Tá Giáo Phận Melbourne, Australia

 
Khẩu Hiệu : "Hãy ra khơi"
 Giám mục nghỉ hưu


"Thực hành và chân lý"
C Giám mục Vĩnh Long - Đức Cha An-tôn Trần Văn Thiện


"Cho muôn dân được sống"
 Nguyên Tổng Giám mục Huế- Đức Cha Stephano Nguyễn Như Thể

"Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy"
Nguyên Giám mục QUY NHƠN - Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn


"Chiến sĩ Chúa Ki-tô"
C Giám mục Huế - Đức Cha Phêrô Martino Ngô Đình Thục


"Hoà bình Chúa Kitô trong vương quốc Ngài"
Nguyên Giám mục QUY NHƠN - Đức Cha Phao Lô Huỳnh Đông Các"Vui mừng và Hy vọng"
Nguyên chủ tịch Hội đồng giáo hoàng về công lý hòa bình
- Đức Hồng y Phanxico Savie Nguyễn Văn Thuận

"Cùng chịu đóng đinh vào Thập giá Ðức Kitô"
Nguyên Giám mục Vinh - Đức Cha 
Phaolô Maria Cao Đình Thuyên
Huy hiệu của Đức Cha Nhơn khi còn làm Giám mục Đà Lạt


"Chạnh Lòng Thương"
Nguyên Giám mục Hà Nội - Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt

"Giới luật mới"
Nguyên Giám mục Long Xuyên - Đức Cha Phaolo Bùi Tuần
 

"Hãy tỉnh thức và cầu nguyện"
C Giám mục Vĩnh Long - Đức Cha Raphaen Nguyễn Văn Diệp

"Hãy đi rao giảng"
C Giám mục Sài Gòn - Đức Cha Phaolo Nguyễn Văn Bình

"Vui lên! Hiệp thông vào cuộc khổ nạn Chúa Kitô"
C Giám mục Hà Nội - Đức Hồng Y Phaolo Phạm Đình Tụng

"Yêu thương và lao khổ"
C Giám mục Vĩnh Long - Đức Cha Giacobe Nguyễn Văn Mầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét