Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Một số mũ Mitra đẹp

Mũ  Mitra là mũ dành cho giám mục trở lên đội trong các dịp lễ

Mũ Mitra của Đức Thánh Cha Pio Xi năm 1929

Mitra của Đức Thánh Cha Leo X

Mũ Mitra của St. Andrew is buried

triều thiên ba tầng của Đức Thánh Cha Pio XI

Mitra có hình Đức Mẹ được thưởng công trên nước Trời( bán ở Châu Âu có giá 1490 USD)

1 mũ Mitra bình thường

Mitra của giám mục London


Mitra của St. Ambrose in MilanMitra của Tòa Thánh

Mitra tím dùng trong mùa vọng, chay, hoặc các lễ tang bán ở nước ngoài với giá 295 USD

Mitra dùng trong các dịp lễ thường
một số mũ mitra


chiếc này có giá 311 USD

Mitra của Hồng y đoàn dùng tại Tòa Thánh

Mitra đính ngọc


hình ảnh 1 số giám mục đội Mũ Mitra
Đức Thánh Cha đội Mitracác giám mục dâng Mitra và triều thiên ba tầng trong lễ Đăng Quang giáo hoàng

Mitra của giáo hoàng
Giám mục Việt Nam đội Mitra


Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân


Đức Giám Mục Phaolo Maria Cao Đình Thuyên đội Mitra đặt tay truyền chức giám mục cho linh mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp

Đức Giám mục Phero Nguyễn Văn Khảm đội Mitra có hình huy hiệu Giám mục của mình

Đức Giám mục Micaen Hoàng Đức Oanh trong mũ Mitra và áo lễ có huy hiệu Giám mục của mình

Mitra và áo lễ kỉ niệm năm Thánh 2010

Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh với Mitra có huy hiệu Giám mục

Đức Giám mục phaolo Maria Cao Đình Thuyên đội Mitra giảng lễ


Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Đức TGm Huế Stephano Nguyễn Như ThểKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét